Nebe Suresi

Abdulbasit Abdussamed – Nebe Suresi

Amme yetesaelune.
Aninnebeil’azıymi.
Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
Kella seya’lemune.
Sümme kella seya’lemune.
Elem nec’alil’arda mihaden.
Velcibale evtaden.
Ve halaknakum ezvacen.
Ve ce’alna nevmekum subaten.
Ve ce’alnelleyle libasen.
Ve ce’alnennehare me’aşen.
Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.
Ve ce’alna siracen vehhacen.
Ve enzelna
Minelmu’sırati maen
Seccacen.
Linuhrice bihi habben ve nebaten.
Ve cennatin elfafen.
İnne yevmelfasli kane miykaten.
Yevme yunfehu fiyssuri
Fete’tune efvacen.
Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
İnne cehenneme kanet mirsaden
Littağıyne meaben.
Labisiyne fiyha ahkaben.
La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
İlla hamiymen ve ğassakan.
Cezaen vifakan.
İnnehum kanu la yercune hısaben.
Ve kezzebu biayatina kizzaben.
Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.
Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.
İnne lilmuttekıyne mefazen.
Hadaika ve a’naben.
Ve keva’ıbe etraben.
Ve ke’sen dihakan.
La yesme’une fiyha lağven
Ve la kizzaben.
Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.
Rabbissemavati vel’ardı ve ma
Beynehumerrahmani la yemlikune minhu
Hıtaben.
Yevme yekumurruhu velmelaiketu
Saffen la yetekellemune illa men
Ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
Zalikelyevmulhakku femen
Şaettehaze ila rabbihi meaben.
İnna enzernakum ‘azaben kariyben
Yevme yenzurulmer’u ma kaddemet
Yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy
Kuntu turaben.
Türkçe açıklaması

Mekke’de inmiş olup 40 ayettir.
Sûre, adını ikinci ayetinde
Geçen en nebe’ul-azim’den
Almıştır. bu da ‘mühim haber”
Anlamına gelmektedir. bundan maksat
Ölümden sonra diriliş ve âhiret
Hayatıdır. sûrede önce,
Kâfirlerin bu gerçeği inkâr
Ettikleri bildirilir. arkasından
Yüce allah’ın yaratıcı
Kudretinin kâinattaki muazzam
İcraatından misaller verilerek
O’nun üstün kudreti ispatlanır.
Daha sonra bu işleri yapanın
Âhiret hayatını da getirmeye
Gücünün yettiği buna iman
Edenlerin mükâfatları, inkâr
Edenlerin ise çekecekleri ceza
Bildirilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?
Hakkında ihtilafa
Düştükleri o mühim haberi
Mi?
Hayır ihtilafa ne hacet,
Yakında anlayacaklar
Elbette ve elbette yakında
Gerçeği öğrenecekler
Biz yeri bir döşek yapmadık mı?
Dağları da arzı tutan birer
Destek yapmadık mı?
Hem, sizi çift yarattık.
Uykunuzu dinlenme yaptık.
Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz
İçin çalışma zamanı kıldık.
Üstünüzde yedi sağlam
Gök bina ettik.
Göğün nizamı pek sağlamdır.
Gökyüzünde kütleleri, hızları,
Yörüngeleri farklı milyonlarca
Yıldız dolaştığı halde
Çarpışma ve düzensizlik ortaya
Çıkmıyor.
Orada pırıl pırıl yanan
Bir lamba koyduk.
Güneşin yarıçapı 696.000 km.
Dir. güneş, akkor halindeki bir
Gaz küresidir. merkezindeki
Sıcaklık 15 milyon k. kadardır.
Dünyadan 150 milyon km. uzakta
Olduğu halde çıplak gözle ona
Bakmanın ne derecede zor olduğunu
Biliriz. dünyaya olan mesafesi
Dünyadaki hayata tam hizmet edecek
Tarzda ayarlanmıştır. bütün
Âleme, milyonlarca yıldan beri
Işık, ısı ve her türlü enerji
Veren bu gök cisminin bir günlük
Enerjisini temin için
Dünyamızdaki bütün petrol ve
Kömürleri tüketmek gerekirdi.
Oysa allah, onu basit, mütevazı,
Emre âmade bir memur olarak
Çalıştırmaktadır.
Size hububat, tohumlar, bitkiler ve
Ağaçları birbirine sarmaş dolaş
Bahçeler çıkaralım diye,
Sıkışıp yoğunlaşmış
Bulutlardan bol bol yağmur
İndirdik.
(imdi bunları anladıysanız,
Hakkında ihtilaf ettiğiniz o
Mahşer dirilişini de anlarsınız.
İşte bunları kim yapmışsa,
Ölüleri de o diriltecektir.) evet,
O karar günü, vakti kesin olarak
Belirlenmiş bir gündür.
O gün sûra üfürülür, siz de
Bölük bölük gelirsiniz.
Gökler kapı kapı açılır (her
Tarafı kapı haline gelen gökten
Melâike orduları birden indirme
Yapar).
Dağlar yürütülür, serab olur
Gider, her taraf dümdüz olur.
Cehennem pusuda… her an eline
Düşecek avlarını gözlemektedir.
Azgınların dönüp dolaşıp
Varacakları yuvalarıdır.
Devirler boyunca orada kalacaklardır.
Orada ne bir serinlik, ne
Bir içecek tadarlar.
İçecek olarak sadece kaynar
Su ile irin bulurlar.
Bu, yaptıklarının tam
Karşılığıdır.
Çünkü onlar bu hesap gününe
İnanmıyor ve onu hesaba almıyorlardı.
İşleri güçleri
Ayetlerimizi yalan saymaktı.
Biz de her şeyi kaydettiğimiz
Gibi, onların yaptıklarını da
Tek tek tesbit ettik.
Onun için onlara şöyle
Diyeceğiz: yaptığınız
Kötülüklerin meyvelerini tadın
Artık bizden sizin azabınızı
Artırmaktan başka bir şey
Beklemeyin.
Ama allah’ı sayıp fenalıklardan
Sakınanlar başarı ve mutluluğa ererler.
Onlara bahçeler, üzüm bağları,
Turunç göğüslü genç yaşıt
Dilberler, dolu dolu kadehler var.
Orada boş sözler,
Yalanlar işitmezler.
İşte bu da rabbinden mükâfat,
Yeter mi yeter boş söz: iftira,
Yalan, sövgü, hakaret demektir.
Göklerin, yerin ve bunların
Arasındaki varlıkların rabbinden,
O rahman’dan bir mükâfattır.
O’nun huzurunda ağzını açacak,
Söz söyleyecek hiç kimse yoktur.
O gün rûh ve melekler saf saf
Sıralanır. rahman’ın izin
Verdiklerinin dışında, asla
Konuşmazlar. konuşan da ancak
Doğru ve uygun söz söyler.
İşte bu, gerçekliği kesin olan
Gündür. artık dileyen, rabbine
Varan yolu tutar, o’na sığınır.
Biz, gelmesi yaklaşmış bir azabı
Bildirerek sizi uyarıyoruz. o gün
Gelecek, ve her şahıs önünde,
Yalnız yapıp ettiklerini bulup
Bakacak ve kâfir: ‘ah ne olurdu,
Keşke toprak olaydım ” diyecek.