Duy Batı

Abdulhadi Öztürk – Duy Batı

İslam gemisini omuzlarda götürüp
Yüksek tepeleri aşmaya yemin ettik
Bıkmadan usanmadan kaleleri dövüp sultan
Fatih’ler gibi coşmaya yemin ettik
Sanma zulüm ebedi senin de sonun var geceden
Farkın yok sana da güneş doğar
Komşunda yeşertmedin islam çiçeği
Belki de ey batı senin başında açar
****
Karabağ’da kirlenen on binlerce
Namusun kolları kırılmış
Filistin’li mazlumun
Bosna’da ağlayan o yetim yavrunun
Bir bir&tek tek hesaplarını
Sormaya yemin ettik
Sanma zulüm ebedi senin de sonun var geceden
Farkın yok sana da güneş doğar
Komşunda yeşertmedin islam çiçeği
Belki de ey batı senin başında açar
****
Uzanarak mazlumun ellerinden tutup şanlı
Ecdada layık şanlı evlatlar olup
Kâh düşüp kâh dizler üzerinde
Doğrulup bir daha bir daha vurmaya
Yemin ettik
Sanma zulüm ebedi senin de sonun var geceden
Farkın yok sana da güneş doğar
Komşunda yeşertmedin islam çiçeği
Belki de ey batı senin başında açar