Seyrettim Muhammed’i

Abdulhadi Öztürk – Seyrettim Muhammed’i

Seyrettim muhammed’i
Doğmuş nurlar içinde
Yer gök ruşen oldu,
Söyler kundak içinde
****
Doğuran&âmine ana hayran,
Melekler eder bayram
Hakkın didârın seyran
Eder kundak içinde
****
Bağlamışlar elini,
Kimse görmez halini
Zikre&şükre vermiş dilini,
Söyler kundak içinde
****
Adın koymuşlar ahmed,
Ezelinden muhammed
İsmin koymuşlar ahmed
Ezeldendir muhammed
Ümmeti için minnet eder kundak içinde