Sıra Sende

Abdulhadi Öztürk – Sıra Sende

Kalk ayağa gencim, sıra sendedir,
Dünya seni bekler vaktin gelmiştir,
Zaman adalete, hakk’a gebedir,
Kalk ayağa gencim, sıra sendedir,
Buyur meydana da, meydan senindir.
****
Sıra sende sıra sende gencim durma
Sıra sende sıra sende yürü hak yolda
****
Bu meydanda, nice yunus’lar gezmiş,
Bu meydan ki, fatih’lere az gelmiş,
Onlar adaleti, hakkı temsilmiş,
Onlar gelmiş, geçmiş sıra sendedir,
Buyur meydana da, meydan sendedir.
****
Sıra sende sıra sende gencim durma
Sıra sende sıra sende yürü hak yolda
****
Meydanı boş buldu, hele kafire,
At koşturdu, istediği yerlerde,
Astı, biçti, kesti zevkine göre,
Ver ona dersini sıra sendedir,
Buyur meydana da, sıra sendedir.
****
Sıra sende sıra sende gencim durma
Sıra sende sıra sende yürü hak yolda