Fes Başına Fes Başına

Azmi Körükçü – Fes Başına Fes Başına

Fes başına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım

Başım ağrıyor başım ağrıyor
Başına kurban olayım
Sabah pazara varayım
Başına bir fes alayım
Fes başına fes başına

Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım

Kaşım ağrıyor kaşım ağrıyor
Kaşına kurban olayım
Sabah pazara varayım
Kaşına hıdat alayım

Hıdat kaşına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım
Gözüm ağrıyor gözüm ağrıyor
Gözüne kurban olayım
Sabah pazara varayım
Gözüne sürme alayım

Sürme gözüne sürme gözüne
Hıdat kaşına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım

Burnum ağrıyor burnum ağrıyor
Burnuna kurban olayım
Sabah pazara varayım
Burnuna hızma alayım

Hızma burnuna hızma burnuna
Sürme gözüne hıdat kaşına
Fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım

Dişim ağrıyor dişim ağrıyor
Dişine kurban olayım
Sabah pazara varayım
Dişine fıstık alayım

Fıstık dişine fıstık dişine
Hızma burnuna sürme gözüne
Hıdat kaşına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım