Ey Simi Beden

Bülbül Memmedov – Ey Simi Beden

Ey simi beden mehridir ahşamda züleyha
Peykanı melahatleri pürhende züleyha

Gılma saçını bunca
Perakende züleyha
Ey gözleri şe’la ey gameti rena

E’ladan e’la ruhsarı
Gözeldir reftarı gözeldir
Tuti kimi her lehçe güftarı gözeldir

Kim gördü ki yüz ruh ola bir
Tende züleyha a züleyha
Kim vesme yığıp gaşıne
Gizletti hilali züleyha

Ebruyu kemanım kimi
Gavruldu hayali züleyha
Yoh vesmede sevda gıldı o
Ayı risva züleyha

Ey duhteri fersa ey zülfi kerifa
Rehm eyle ki yandım zulmünden usandım
Bundan sonra yoh tabı taban
Mende züleyha a züleyha