Seni Her Görende Sevgilim

Bülbül Memmedov – Seni Her Görende Sevgilim

Seni her görende sevgilim
Neden mene ayrılıhtan söz açırsan
Seni kölge gibi izledikçe
Menden gizlenirsen
Menden gaçırsan

Söyle sen könlümün sözünü açıp
And olsun aşkına senden küsmerem
Senin nezerinde sayılsam
Artıh acı söz demerem
Dodah büzmerem

Mihnete yar gelmerem inan ki yarım
Üzelme balam sene tanış tapılar
Deyir mi belki meni de özüne benzet
Bütün varlığıyla seven tapılar

Gel gine getme sevimli dilberim
Yollarını gözleyip intizar gözlerim
Gel gel canım gadan alım yar
Sensiz gülmez arzularım yar