Amman Avcı

Burçin – Amman Avcı

Amman avcı vurma meni
Men bu dağın ay balam maralıyam

Hem maralı hem yaralı
Avcı vurmuş ay balam yaralıyam

Bu dağlarda maral gezer
Tırnakları ay balam daşları ezer
Men, o yare neylemişem
O yar menden ay balam
Kenar gezer

Söz- müzik : anonim