Aziziye Aziziye

Çekiç Ali – Aziziye Aziziye

Aziziye aziziye
Duman durdu çöl yazıya
Gurban olayım olayım
Beşikte yatan guzuya

Aziziye vardım sabah
Ballar gelir dabah dabah
Hep gırılın avşar eli
Memmet gider başı gabah

Çahdım dikkeyi çıhmıyor
Gırık omuzum galhmıyor
Veriver gardaş (sultan) martinim
Gardaş gardaşa bahmıyor

Sokahda gayfe gavrulur
Dumanı göye savrulur
Guşlar yuvadan uçmadan
Ana guzudan ayrılır