Çocuk Şarkıları – Balık-ördek-kurbağa

Balık-ördek-kurbağa
Zıp-zıp zıplar karada
Yüzer tatlı sularda
Vırrak vırrak seslenir
Eğlenir şu kurbağa
Paytak paytak yürürken
Kaz ve ördek karada
Vak-vak-vak-vak yüzerler
Eğlenirler sularda
Suda yaşar balıklar
Sessiz sessiz yüzerler
Bazen sürü halinde bazen
Yalnız gezerler