Kemal Yıldız – Yüzünü Sevdiğim

Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış
Salınıp gezdiğin yerler ah çeker
Çiçekler selamda boynunu eğmiş
Sallanır selviler güller ah çeker
Salınır seviler ömrüm
Güller ah çeker

Gözlerin kapatmış kars’ı sivas’ı
Edirne istanbul zilfin pahası
Giyinmiş kuşanmış hasların hası
Giyinmiş yeşili allar ah çeker
Geyinmiş yeşili ömrüm
Allar ah çeker

Menendin bulunmaz gürcü revanda
Şam’ı diyarbekir haleb’i van’da
Ağalar el pençe beyler divanda
Geda gibi nice canlar ah çeker
Geda gibi nice ömrüm canlar ah çeker