A

Kurban – A

Gördüğüm düşlerde onun
Öfkesinde varolan bendim
Sonsuz tuzaklarla ıssız
Sokaklarda oynayan bendim
Ateşli boyanmış kızgın
Kafeslerde hapsolan bendim
Zorda kaldığım tüm zamanlarda
Yalnızlığım sendin

Beni terk etme sakın dur gitme
Adın saklı nefesimde

Duyduğum sözlerde onun
Gözlerinde gördüğüm sendin
Vazgeçtiğim o an benden
Uzaklaşan kaybolan sendin
Yalnız ve çaresiz severken
Yüreksiz ben sandığım sendin
Zorda kaldığım tüm
Zamanlarda andığım sendin

Beni terk etme sakın dur gitme
Adın saklı nefesimde