Abdonun Mezarı

Münevver Özdemir – Abdonun Mezarı

Abdonun mezarını kayadan oyun
Sağına soluna anam anam
Çiçekler koyun
Vurma zalim vurma yaram derindir
Eğer yaram sağalırsa mevlam kerimdir
Abdonun yanına mircanı koyun
Vurma zalim vurma vurma yaram derindir
Eğer yaran sağalırsa mevlam kerimdir

Abdonun evleri saraya bakar
Abdomu vurmuşlar anam
Anam kanları akar
Vurma zalim müslim vurma yaram derindir
Eğer yaram sağalırsa mevlam kerimdir
Anası duymuştur ağıtlar
Yakar ağıtlar yakar
Vurma zalim vurma vurma yaram derindir
Eğer yaram sağalırsa mevlam kerimdir