Fındık Toplayan Kızlar

Ordu Yöresi Türküleri – Fındık Toplayan Kızlar

Fındık toplayan kızlar
Fındık dalda kalmasın
İyi toplayın kızlar
Başakçılar çalmasın

Fındık dalda tekleme
Kız saçların ekleme
Gidiyorum ordu’dan
Gelir diye bekleme

Şu ordu’nun pınarı
Soğuk olur suları
Çok hoşuma gidiyor
Peştemalli kızları