Yıkırgan’ın Armudu

Ordu Yöresi Türküleri – Yıkırgan’ın Armudu

Yıkırgan’ın armudu da
Sararmışı var mudu
Yıkırgan’ın içinde de
Emine’m gibi var mudu

Penceresi cam cama da
Selam söylen amcama
Amcam kızını vermezse de
Turşu da kursun fincana

Ben sana gel mi dedim de
Ah duvarı del mi dedim
Açık kapı dururken de
Bahçadan in mi dedim

Damdan dama toz gider de
İnce belli kız gider
O gız yolun şaşırmış da
İnşallah bize gider