Fadime

Selim Bölükbaşı – Fadime

Dere boyu gezerim
Sağı solu süzerim
Görmedim
Ağrıyor dizlerum
İstedim fadimeyi
Babası da vermiyor
Ya verir fadimeyi
Ya da vururim oni
Ağacun dibindeki
Taşa oturdum taşa
Senin gibi belayu
Allah vermesun başa
İstedim fadimeyi
Babası da vermiyor
Ya verir fadimeyi
Ya da vururim oni
Dağa çıkarım dağa
Patikadır yollara
Sarulsun boğazıma
Fadimenin kollari
İstedim fadimeyi
Babası da vermiyor
Ya verir fadimeyi
Ya da vururim oni
Çıkardım tabanca mi
Baktiku vuracağum
Bi daha iste dedi
Bu sefer vereceğum
İstedim fadimeyi
Babası verdi oni
Bende ona söyledum
Vurmayacağum seni