Dünya Aşık Cunun

Sofu Emmi – Dünya Aşık Cunun

Ay vah vefa gocalmadın
Girdin dondan dona dünya

Sinesinde derin eller
Göçtü iller sana dünya

Ezel durdun yaranımda
Uydun şöhret şana dünya

Yüreğinde şeytan yatar
Her beşere cana dünya

Ne bir şah’a baş eğersin
Ne sultan’a han’a dünya

Kurda kuşa canlı mesken
Hemi de insana dünya

Cunun eyler sözün tamam
Benzersin vetana dünya