Fırın Üstünde Fırın

Yavuz Bingöl – Fırın Üstünde Fırın

Fırın üstünde fırın
Duyun komşular duyun
Ben bir yare vuruldum
Çaresini siz bulun

Tara laylay lay lom
Pammuk atıyor
El atına binmiş
Çalım satıyor

Fırın üstünde mimler
Bülbül yuvada inlar
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin kimler