Kar Mı Yağmış

Yavuz Bingöl – Kar Mı Yağmış

Karımı yağmış yücedağlar başına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına,
Daha değmemişti on beş yaşına
Vurdu felek kırdı
Kollarımı dalından,
Nerelere gidem arzedeyim halimi
Şu dünyanın vefasını görmedim.
Geçti cahil ömrüm bir murada ermedim
Eller gibi demi devran sürmedim
Vurdu felek kırdı
Kollarımı dalından,
Nerelere gidem arzedeyim halimi