Beyazıt Meydanı’ndaki Ölü

Yeni Türkü – Beyazıt Meydanı’ndaki Ölü

Bir ölü yatıyor
Ondokuz yaşında, bir delikanlı
Gündüzleri güneşte, geceleri
Yıldızların altında
İstanbul’da, beyazıt meydanı’nda

Bir ölü yatıyor
Ders kitabı bir elinde
Bir elinde başlamadan biten rüyası
Bindokuzyüzaltmış yılı nisan’ında
İstanbul’da, beyazıt meydanı’nda

Bir ölü yatıyor
Vurdular
Kurşun yarası kızıl karanfil
Gibi açmış alnında
İstanbul’da, beyazıt meydanı’nda

Bir ölü yatacak, toprağa
Şıpşıp damlayacak kanı
Silahlı milletim hürriyet türküleriyle
Gelip zaptedene zaptedene kadar
Büyük meydanı